home видео галерия включване в сайта оферти за нас контакт
  

   
 


МАРИЦА ИЗТОК 2

 


  ТЕЦ Марица Изток 2 е най-голямата топлоелектрическа централа в България, произвежда стратегически продукт и осъществява своите намерения да се превърне в модерен производител на електрическа енергия, с грижа за околната среда. Дейността на дружеството осигурява условия за благополучие и развитие на неговите служители и възможност всеки един от тях да се гордее с работата си.

Централата се намира на 280 километра от София и на 60 километра от Стара Загора. Изградена е върху площ от 512 хектара в непосредствена близост до с. Радецки, а на изток от нея се намира язовир "Овчарица". ТЕЦ 2 е с обща инсталирана мощност от 1 556 мегавата, състои се от осем генериращи блока, шест от които – първи, втори, трети, четвърти, седми и осми – имат изградени сероочистващи инсталации. Работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на Мини „Марица Изток”. ТЕЦ „Марица Изток 2" е Еднолично Акционерно Дружество /ЕАД/. Капиталът на Дружеството е собственост на Български Енергиен Холдинг /БЕХ/. Предметът на дейност е производство на електрическа енергия, както и строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката. В момента в ТЕЦ „Марица Изток 2” се изпълняват мащабни инвестиционни проекти за рехабилитация на енергоблоковете, които включват и изграждането на сероочистващи инсталации от първи до шести блок.


<<< карта на сайта >>><<<ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Samsoft>>>