<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   Акционерно дружество МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ вече 50 години успешно се справя с разнообразната си, но и специализирана дейност - цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения, производство и монтаж на метални конструкции, производство и монтаж на стоманобетонни конструкции, антикорозионна и противопожарна защита на метални конструкции, укрепване на терени чрез пилотно фундиране със забивни пилоти, специализиран превоз на извънгабаритни товари.
МОНТАЖ СТРОИТ. КОНСТРУКЦИИ /МСК/
МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ /МСК/